Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 319)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OUN/305/2022-Z vývoz komunálneho odpadu Odb.: BIO-FARM PRODUKT s.r.o.
Dod.: Obec Nováčany
97.80 €
OUN/398/2022-Z o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti Odb.: Ing. Eva Köverová
Dod.: Obec Nováčany
66.99 €
OUN/400/2022-Z hrobové miesto Odb.: Terézia Hricková
Dod.: Obec Nováčany
16.60 €
OUN/400/1/2022 prenájom kompostéra Odb.: Valéria Farkašová
Dod.: Obec Nováčany
0 €
OUN/385/2022-Z materiálny sponzorský dar na akciu úcta k starším Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Ing. Henrieta Palková
0 €
OUN/384/2022-Z finančný dar na akciu úcta k starším Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Ing. Ján Štrbík
400 €
OUN/383/2022-Z finančný dar na akciu úcta k starším Odb.: Obec Nováčany
Dod.: JUKER s.r.o.
400 €
OUN/347/2022-Z Dodatokč.2 technické vybavenie Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Marian Šupa
0 €
OUN/3147/2022 dotácia - technické vybavenie Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Marian Šupa
0 €
OUN/368/2022-S Nepeňažný dar na futbalový turnaj Odb.: Obec Nováčany
Dod.: MA transport, s.r.o.
0 €
Dodatok č.1 k OUN/347/2022-Z technické vybavenie Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Marian Šupa
0 €
OUN/347/2022-Z technické vybavenie-odpadové hospodárstvo-dotácia Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Marian Šupa
77 808 €
OUN/161/118-2/2022 o prenájme kompostéra Odb.: Janette Grajcarová
Dod.: Obec Nováčany
0 €
OUN/317/2022 urnové hrobové miesto Odb.: Ing. Elena Egedová
Dod.: Obec Nováčany
10 €
OUN/308/2022-Z vývoz komunálneho odpadu Odb.: DE JO, s.r.o.
Dod.: Obec Nováčany
97.80 €
OUN/216/2022-Z prevod výpočtovej techniky Odb.: Obec Nováčany
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
100 €
OUN/300/2022 hrobové miesto Odb.: Ing. Vincent Krupeľák
Dod.: Obec Nováčany
33.20 €
OUN/304/2022-Z účet pre zúčtovanie dotácie EF Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s
0 €
OUN/06/232/2022 o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti Odb.: Mgr. Tibor Matis
Dod.: Obec Nováčany
618.86 €
OUN/161/11/2022 prenájom kompostéra Odb.: Tomáš Lukčo
Dod.: Obec Nováčany
0 €
Generované portálom Uradne.sk