Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 344)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OUN-272/2023-Z predaj nehnuteľnosti z dôvodu osobitného zreteľa Odb.: Ing. Hassan Al-Hussein
Dod.: Obec Nováčany
149.93 €
OUN-256/2023-Z dotácia z rozpočtu obce Odb.: Obec Poproč
Dod.: Obec Nováčany
40 €
OUN-252/2023-Z nájom hrobového miesta Odb.: Beáta Bačová
Dod.: Obec Nováčany
16.60 €
OUN-242/2023-Z nájom hrobového miesta Odb.: Eva Lacková
Dod.: Obec Nováčany
16.60 €
OUN-241/2023-Z nájom hrobového miesta Odb.: Magdaléna Sajková
Dod.: Obec Nováčany
16.60 €
OUN-236/2023-Z finančná dotácia z rozpočtu obce Odb.: Filia nezisková organizácia
Dod.: Obec Nováčany
80 €
OUN-230/202023-Z prevod vlastníctva k nehnuteľnosti Odb.: Patrik Ujházi
Dod.: Obec Nováčany
76.56 €
IROP-Z-302091DGI2 -91-108 Poskytnutie NFP Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
15 600 €
OUN-184/2023-Z špeciálne požiarne auto AVIA Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Nováčany
0 €
OUN-177/2023-Z o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti Odb.: PaedDr. Marko Bačo
Dod.: Obec Nováčany
417.90 €
OUN-152/2023 o nájme hrobového miesta Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Mária Radáčiová
16.60 €
OUN-141/2023-Z peňažný dar na akciu 700. výročie obce Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Ing. Ján Štrbík
4 000 €
OUN-140/2023-Z zmluva o reklame Odb.: Obec Nováčany
Dod.: KDC, s.r.o.
150 €
OUN-139/2023-Z sponzorský finančný dar Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Ing. Darina Handzoková
100 €
OUN-482/12/2019-Z Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo - Projekt Amfiteáter Odb.: Obec Nováčany
Dod.: SCARABEUS Košice s.r.o.
0 €
OUN-113/2023-Z prezentácia podnikateľskej činnosti Odb.: iConcept s.r.o.
Dod.: Obec Nováčany
7 000 €
OUN-98/2023-Z materiálový dar - renovácia auta PRAGA Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Wilseko s.r.o.
0 €
OUN-68/2023 o nájme hrobového miesta Odb.: Štefan Mikloš
Dod.: Obec Nováčany
33.20 €
OUN-58/2023-Z o plnení úloh autorizované bezpečnostného technikaho Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Glorietta World s. r. o.
300 €
OUN-57/2023-Z o plnení úloh technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Glorietta World s. r. o.
300 €
Generované portálom Uradne.sk