Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 305)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OUN/317/2022 urnové hrobové miesto Odb.: Ing. Elena Egedová
Dod.: Obec Nováčany
10 €
OUN/308/2022-Z vývoz komunálneho odpadu Odb.: DE JO, s.r.o.
Dod.: Obec Nováčany
97.80 €
OUN/300/2022 hrobové miesto Odb.: Ing. Vincent Krupeľák
Dod.: Obec Nováčany
33.20 €
OUN/304/2022-Z účet pre zúčtovanie dotácie EF Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s
0 €
OUN/06/232/2022 o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti Odb.: Mgr. Tibor Matis
Dod.: Obec Nováčany
618.86 €
OUN/161/11/2022 prenájom kompostéra Odb.: Tomáš Lukčo
Dod.: Obec Nováčany
0 €
OUN/161/176-2/2022 prenájom kompostéra Odb.: Alžbeta Gerendová
Dod.: Obec Nováčany
0 €
OUN/161/17/2022 prenájom kompostéra Odb.: Ondrej Gerenda
Dod.: Obec Nováčany
0 €
OUN/161/134/2022 prenájom kompostéra Odb.: Viliam Čikovský
Dod.: Obec Nováčany
0 €
OUN/161/132/2022 prenájom kompostéra Odb.: Magdaléna Juharová
Dod.: Obec Nováčany
0 €
OUN/161/180/2022 prenájom kompostéra Odb.: Eduard Lukčo
Dod.: Obec Nováčany
0 €
OUN/161/179/2022 prenájom kompostéra Odb.: Andrea Andorková
Dod.: Obec Nováčany
0 €
OUN/161/177/2022 prenájom kompostéra Odb.: Štefan Bačo
Dod.: Obec Nováčany
0 €
OUN/161/83/2022 prenájom kompostéra Odb.: Renáta Fabianová
Dod.: Obec Nováčany
0 €
OUN/161/73/2022 prenájom kompostéra Odb.: Juraj Horňák
Dod.: Obec Nováčany
0 €
OUN/161/36/2022 prenájom kompostéra Odb.: Ondrej Pastrnák
Dod.: Obec Nováčany
0 €
OUN/161/175/2022 prenájom kompostéra Odb.: Eduard Kolář
Dod.: Obec Nováčany
0 €
OUN/161/68/2022 prenájom kompostéra Odb.: Ladislav Rosič
Dod.: Obec Nováčany
0 €
OUN/161/69/2022 prenájom kompostéra Odb.: Žaneta Kovalčíková
Dod.: Obec Nováčany
0 €
OUN/161/19/2022 prenájom kompostéra Odb.: Ing. Agnesa Klimová
Dod.: Obec Nováčany
0 €
Generované portálom Uradne.sk