Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 30)
Názov Popis Dátum
Obchodná verejná súťaž na prevod akcií Obce Nováčany Výzva na uplatnenie predkupného práva k akciám 12.02.2024
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zasadnutie OZ 26.01.2024
Informácie pre voliča Voľby prezidenta SR 09.01.2024
Spoločný obecný úrad - výberové konanie výberové konanie- účtovník 19.12.2023
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.12.2023
Oznámenie o uvoľnení mandátu poslanca uvoľnenie mandátu poslanca - nástup náhradníka 19.12.2023
Návrh - Rozpočet obce Nováčany rozpočet obce na roky 2024, 2025, 2026 12.12.2023
Pozvánka - zasadnutie OZ verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva 02.12.2023
Plán kontrolnej činnosti návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2024 24.11.2023
Návrh - VZN č. 3/2023 O MIESTNYCH DANIACH A O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 22.11.2023
Generované portálom Uradne.sk