Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5)
Názov Popis Dátum
VEREJNÁ VYHLÁŠKA DELTA TELEKOM SERVIS s.r.o., Pri Salaši 2, Košice „Pripojenie stanice verejnej telekomunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. a DELTA ONLINE spol. s.r.o. na verejnú telekomunikačnú sieť Orange 26.05.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nováčany na II. polrok 2023 Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva 25.05.2023
Oznámenie Verejnou vyhláškou Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie 23.05.2023
Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030 - 09.05.2023
Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji - 09.05.2023
Generované portálom Uradne.sk