Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 45)
Názov Popis Dátum
Protokol o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií obce Nováčany v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. prevod akcií obce Nováčany v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 18.06.2024
Oznámenie o začatí prác - pripojenie staníc verejnej telekomunikačnej siete pripojenie staníc verejnej telekomunikačnej siete 17.06.2024
OZNAM - vyhodnotenie súťažných návrhov na prevod akcií Zverejnenie termínu a času vyhodnotenia súťažných návrhov na prevod akcií 12.06.2024
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu Zápisnica OVK 10.06.2024
Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2024 prenájom priestorov obecnej budovy č. 85 30.05.2024
Zápisnica zo zasadnutia komisie vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 30.05.2024
OZNAM - okliesnenie a odstránenie stromov Oznámenie o plánovanom výrube NN 30.05.2024
Zverejnenie zámeru predaja majetku predaj majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 03.05.2024
Obchodná verejná súťaž prenájom nebytových priestorov v obci Nováčany 02.05.2024
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.04.2024
Generované portálom Uradne.sk