Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 13)
Názov Popis Dátum
Zverejnenie zámeru predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa 01.08.2023
Oznámenie o nástupe náhradníka na uvoľnený post poslanca OZ 28.07.2023
POZVÁNKA 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.07.2023
VZN Košického samosprávneho kraja č. 4/2023 VZN č. 4/2023 ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 18.07.2023
OZNAM zasadnutie OZ sa nebude konať 17.07.2023
Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.07.2023
Oznámenie verejnou vyhláškou Informácia o vstupe na pozemok 07.07.2023
Oznámenie Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva 26.06.2023
VEREJNÁ VYHLÁŠKA DELTA TELEKOM SERVIS s.r.o., Pri Salaši 2, Košice „Pripojenie stanice verejnej telekomunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. a DELTA ONLINE spol. s.r.o. na verejnú telekomunikačnú sieť Orange 26.05.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nováčany na II. polrok 2023 Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva 25.05.2023
Generované portálom Uradne.sk