Kontakt

Zriaďovateľ

Obec Nováčany
Nováčany 144, 044 21 

IČO: 00324523

MATERSKÁ ŠKOLA NOVÁČANY 

Nováčany 86, 044 21

+421 55 466 4352
mskola.novacany@gmail.com

Riaditeľ

Mgr. Andrea Bačová

Učiteľ

Monika Terneiová