Informácie

Obec Nováčany

Nováčany 144, 044 21 

IČO: 00324523

DIČ: 2020746145

Kód obce: 521787

Kód okresu: 806

Kód kraja: 8

Rozloha:

Katastrálne územie obce Nováčany: 1735,23 ha

Zastavená plocha obce: 5,16 ha 

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nováčany za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

  • Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 11 občanov
  • Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 11 občanov
  • Narodení obyvatelia – trvalý pobyt: 8 detí
  • Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 12 občanov
  • K dátumu 31.12.2021 počet obyvateľov v obci Nováčany je 782 občanov.

Štatistika evidencie obyvateľstva v obci Nováčany za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

  • Prisťahovaní obyvatelia na trvalý pobyt: 3 občanov
  • Odsťahovaní obyvatelia z trvalého pobytu: 4 občanov
  • Narodení obyvatelia – trvalý pobyt: 10 detí
  • Zomrelí obyvatelia – trvalý pobyt: 10 občanov
  • K dátumu 31.12.2020 počet obyvateľov v obci Nováčany je 771 občanov.