Kontakty

Toto webové sídlo www.obecnovacany.sk spravuje Obec Nováčany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Nováčany

Adresa:

Obec Nováčany
Obecný úrad 
Nováčany 144
044 21 

IČO: 00324523

DIČ: 2020746145

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Región: Abovský
Počet obyvateľov: 781
Rozloha: 1735 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1323

Sekretariát: 
Tel.:
 055 / 466 43 24

E-mail: novacanyocu@gmail.com

Kompetencie:
Obec Nováčany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne

(zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

E-mail: novacanyocu@gmail.com

Všeobecné informácie: www.obecnovacany.sk

Podateľňa: novacanyocu@gmail.com   

Starosta obce:

Ing. Ján Štrbík, mobil: 0901 911 487,

e-mail: jan.strbik@novacany.dcom.sk

Obecný úrad: 
Tel.:  055 - 466 43 24

E-mailnovacanyocu@gmail.com

Zamestnanci obecného úradu:

Bc. Monika Lukčová - odborný referent obce 

monika.lukcova@novacany.dcom.sk

Úradné hodiny: 

Pondelok   08:00 - 12:10 -13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:10 -13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 12:10 -13:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 13:30

Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlo v Košiciach:

Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťová 20, 040 01 Košice

Vedúci SOÚB: JUDr. Jaroslav Pirník - 055/ 7980821

email:   jaroslav.pirnik@soubeniakovce.sk 

Stavebný úrad pre obec Nováčany:

odborný zamestnanec - tel. 055/7980827,

email: stavebny.urad@azet.sk   

Stránkové dni:

pondelok   8,00 - 12,00     13,30 - 15,15 hod.

streda        8,00 - 12,00     13,30 - 16,15 hod.

Školský úrad pre obec Nováčany:

odborný zamestnanec - Mgr. Magdaléna Maciková, tel. 055/7980824,

email: magdalena.macikova@soubeniakovce.sk

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.digital

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk