Komisie pri OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu: 

 • Ing. Erika Al-Husseinová - predseda
 • PaedDr. Marko Bačo
 • Mgr. Adriana Gorelová
 • Slavomír Gerenda
 • Marko Kudlík
 • Ing. Hassan Al-Hussein, PhD.
 • Michal Mikloš

Komisia finančná, správy obecného majetku a rozvoja obce:

 • Mgr. Adriana Gorelová - predseda
 • PaedDr. Marko Bačo
 • Ing. Erika Husseinová
 • Marko Kudlík  
 • Ing. Hassan Al-Hussein, PhD. 
 • Michal Mikloš 
 • Slavomír Gerenda

Športová komisia:

 • Salvomír Gerenda - predseda
 • PaedDr. Marko Bačo
 • Mgr. Adriana Gorelová
 • Ing. Erika Al-Husseinová
 • Marko Kudlík
 • Ing. Hassan Al-Hussein, PhD.
 • Michal Mikloš

Kultúrna komisia: 

 • PaedDr. Marko Bačo - predseda
 • Mgr. Adriana Gorelová
 • Ing. Erika Al-Husseionová
 • Marko Kudlík
 • Ing. Hassan Al-Hussein, PhD.
 • Michal Mikloš
 • Slavomír Gerenda

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších  osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.