Komisie pri OZ

Komisia finančná, správy obecného majetku a rozvoja obce:

 • Mgr. Adriana Gorelová - predseda
 • PaedDr. Marko Bačo
 • Judita Kožejová
 • Marko Kudlík 
 • Július Lukčo
 • Marián Siman
 • Ing. Peter Tarnóci

Športová komisia:

 • Július Lukčo - predseda
 • PaedDr. Marko Bačo
 • Mgr. Adriana Gorelová
 • Judita Kožejová
 • Marko Kudlík
 • Marián Siman
 • Ing. Peter Tarnóci

Kultúrna komisia: 

 • PaedDr. Marko Bačo - predseda
 • Mgr. Adriana Gorelová
 • Judita Kožejová
 • Marko Kudlík
 • Július Lukčo
 • Marián Siman
 • Ing. Peter Tarnóci

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších  osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.