História školy

Kultúrne akcie obce 2022:

Hasičský bál: 07.05.2022

Deň matiek: 15.05.2022 

Deň deti: 10.05.2022 a 12.05.2022

Zelezný hasič: 18.06.2022 

Jánske ohne: 25.06.2022