História školy

Kultúrne akcie obce 2023:

11.03.2023 - Stolnotenisový turnaj 

06.05.2023 - Hasičský bál

14.05.2023 - Deň matiek 

28.05.2023 - Stavanie mája 

10.06.2023 - 700 rokov od prvej zmienky o Obci Nováčany

                   - 105 rokov od založenia DHZ obce Nováčany

                   - Deň detí  

17.06.2023 - Zelezný hasič 

24.06.2023 - Jánske ohne

09.09.2023 - Futbalový turnaj "Memoriál Jakuba Gorela" 

08.10.2023 - Úcta k starším