Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
poskytovanie služieb Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
950.00 €
Municipálny úver-univerzál Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s
0.00 €
dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Nováčany
Dod.: BCF ENERGY, s.r.o.
0.00 €
pre projekt"Komplexné nakladanie s odpadmi v obci Nováčany Odb.: Obec Nováčany
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
194363.77 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
poistenie výdajného automatu na vodu Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Komunálna poisťovna
200.00 €
dodávka vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
stavebný dozor - Zberný dvor Odb.: Obec Nováčany
Dod.: IDOS, spol. s.r.o.
4320.00 €
rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE
0.00 €
veľkokapacitný kontajner - zberný dvor Odb.: Obec Nováčany
Dod.: FEREX s.r.o.
1308.00 €
predajný automat na pitnú vodu+softvér Odb.: Obec Nováčany
Dod.: PLEX s.r.o.
9240.00 €
poskytovanie poradenských a konzulčných služieb pri VO Odb.: Obec Nováčany
Dod.: AF tender, s.r.o.
0.00 €
nájom na realizáciu elektrickej prípojky Odb.: Jolana Žigová
Dod.: Obec Nováčany
0.00 €
vypožičanie počítačovej techniky - HP Stream Laptop Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Obec Nováčany
0.00 €
služba - mesačný zber a odvoz odpadu - oleje Odb.: Obec Nováčany
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
13.00 €
predaj pozemku Odb.: Jaromír Štec, Eva Štecová
Dod.: Obec Nováčany
494.45 €
predaj pozemku Odb.: Ľudovít Pampurik
Dod.: Obec Nováčany
124.41 €
vykonanie stavebných prác pre realizáciu projektu Odb.: Obec Nováčany
Dod.: SCARABEUS Košice s.r.o.
47821.33 €
vykonanie stavebných prác pre realizáciu projektu Odb.: Obec Nováčany
Dod.: HYDROTERM spol. s.r.o.
4047.02 €
Vybavenie zberného dvora - dopravné prostriedky s príslušenstvom Odb.: Obec Nováčany
Dod.: AGROSERVIS spol, s.r.o.
79818.00 €
dodávka a inštalácia kamerového systému na monitorovanie zberného dvora Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Ivan Kozák - K & H
18017.50 €
centrum voľného času- dotácia na vzdelávacie poukazy Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Filia nezisková organizácia
120.00 €
prenájom pozemku-elektrická prípojka Odb.: Jozef Horváth
Dod.: Obec Nováčany
0.00 €
dodatok k zmluve o dodávke plnu Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
prenájom priestorov - krčma 85 Odb.: ERIKA projekt, s.r.o.
Dod.: Obec Nováčany
0.00 €
založenie účtu na sociálny fond Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s
0.00 €
vykonanie stavebných prác pre realizáciu projektu Odb.: Obec Nováčany
Dod.: HYDROTERM spol. s.r.o.
0.00 €
poskytovaní dôveryhodnej služby -vydávanie certifikátov Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
vykonanie stavebných prác pre realizáciu projektu Odb.: Obec Nováčany
Dod.: HYDROTERM spol. s.r.o.
4047.02 €
vykonanie auditu Odb.: Obec Nováčany
Dod.: KOŠICE Audit
0.00 €
odstúpenie od Zmluvy Odb.: Obec Nováčany
Dod.: HYDROTERM spol. s.r.o.
0.00 €
dodávka výdajníka pitnej vody Odb.: Obec Nováčany
Dod.: PLEX s.r.o.
8856.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Obec Nováčany
Dod.: HYDROTERM spol. s.r.o.
0.00 €
súhlas na zverejnenie diela Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Mgr. Pavol Bačo
0.00 €
vykonanie stavebných prác pre realizáciu projektu Odb.: Obec Nováčany
Dod.: HYDROTERM spol. s.r.o.
4035.30 €
odstúpenie od Zmluvy Odb.: Obec Nováčany
Dod.: HYDROTERM spol. s.r.o.
0.00 €
poskytnutie dotácie na projekt Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK Odb.: Ministerstvo vnútra SR
Dod.: Obec Nováčany
14862.00 €
dodatok č.1 Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Neudorf s.r.o.
0.00 €
na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Mgr. Zuzana Molnárová, PhD.
500.00 €
poradenstvo pri verejnom obstarávaní k projektu - Zberný dvor Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Neudorf s.r.o.
7869.40 €
nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Nováčany
Dod.: SEWA, a.s.
0.00 €
Stavebné práce - Projekt: Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK Odb.: Obec Nováčany
Dod.: HYDROTERM spol. s.r.o.
4035.30 €
financovanie zmien a doplnkov č.3 ÚPO v súlade zo zámerom Odb.: Obec Nováčany
Dod.: BK-TEL,s.r.o.
2200.00 €
vypracovanie zmien a doplnkov č.3 ÚPO Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Ing.arch. Dušan Marek
2300.00 €
zriadenie grantového bankového účtu Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s
0.00 €
Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK Odb.: Obec Nováčany
Dod.: BauTop, s.r.o.
0.00 €
predaj obecného pozemku vo verejnom záujme Odb.: Milan Brada
Dod.: Obec Nováčany
0.00 €
finančná dotácia na centrum voľného času Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy
40.00 €
finančná dotácia na centrum voľného času Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Filia nezisková organizácia
40.00 €
internetová sieť Odb.: Obec Nováčany
Dod.: WMC s.r.o.
20.00 €
vypracovanie projektu a žiadosti o výzvu Odb.: Obec Nováčany
Dod.: ROZVOJ SPIŚA n.o.
2400.00 €
prenájom priestorov Odb.: ERIKA projekt, s.r.o.
Dod.: Obec Nováčany
0.00 €
doplnenie podmienok k zmluve Odb.: Obec Nováčany
Dod.: PETOP s.r.o.
0.00 €
Oplotenie MŠ Nováčany a priľahlých priestorov OcÚ Odb.: Obec Nováčany
Dod.: PETOP s.r.o.
14394.02 €
kúpa tovaru pre DHZ Odb.: Obec Nováčany
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
68.20 €
poverenie spracovaním osobných údajov Odb.: Obec Nováčany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s
0.00 €
predaj pozemku - osobitný zreteľ Odb.: Ing. Tomáš Lukčo
Dod.: Obec Nováčany
89.32 €
Prenájom pozemku obce vo výmere 2546 m2 Odb.: Obec Nováčany
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
5000.00 €
poskytnutie služby - výkon verejného obstarávania Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE
20.00 €
predaj pozemku - osobitný zreteľ Odb.: Milan Majcher
Dod.: Obec Nováčany
577.39 €
otvorenie bankového účtu Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s
0.00 €
Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice Nováčany Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Ing. Miroslav Semanco
46751.75 €
počítačové služby Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Yamicom s.r.o.
0.00 €
služby sociálno hospodárskeho rozvoja obce Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
1900.00 €
stravné lístky - DOXX Odb.: Obec Nováčany
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.
0.00 €
záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Mesto Košice
200.00 €
palivové drevo pre ZŠ Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Pozemkové spoločenstvo URBARIÁT
0.00 €
Skupinový vodovod - Šemša, Hodkovce, Nováčany Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Predaj pozemku - osobitný zreteľ Odb.: Emil Novobilský
Dod.: Obec Nováčany
127.60 €
elektrická energia Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Energie2, a.s.
0.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
zriadenie účtu Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s
0.00 €
vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Doc. Ing. Marián Mikuláš, PhD.
0.00 €
odkúpenie 1 ks betónového podperného bodu Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
1.00 €
dotácie pre DHZ Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Rekonštrukcia spálni v MŠ Nováčany Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Ing. Miroslav Semanco
4641.39 €
projektová dokumentácia "Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Nováčanoch" Odb.: Obec Nováčany
Dod.: ARCHING s.r.o.
15120.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Nováčany
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.
8640.00 €
zber a odvoz odpadu zo ŠJ MŠ Odb.: ESPIK Group s.r.o.
Dod.: Obec Nováčany
32.00 €
poradenská činnosť Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
1900.00 €
systémová podpora Odb.: Obec Nováčany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
222.00 €
webstránka, doména, webhosting Odb.: Obec Nováčany
Dod.: WMC s.r.o.
912.00 €
nájom nebytových priestorov Odb.: Valéria Farkašová - FARVAL
Dod.: Obec Nováčany
50.00 €
záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Mesto Košice
120.00 €
dotácia - CVČ Odb.: Obec Nováčany
Dod.: Gymnázium sv. Edity Steinovej
40.00 €
1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:30 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:30

Video obce

Fotogaléria

Kalendár

Odber noviniek