OZNAM - výstavba optickej internetovej siete

 22.08.2023

Dňa 22.08.2023 bola zahájaná výstavba optickej internetovej siete na elektrických stĺpoch VSD v Nováčanoch.
Prosíme Vás o zvýšený dôraz na bezpečnosť na miestach, kde výstavba siete aktuálne prebieha.
Prosíme občanov, aby v prípade potreby umožnili montážnej firme vstup na súkromné pozemky na základe oznámenia o vstupe na pozemok, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 07.07.2023 a tiež, aby neparkovali svoje vozidlá v okolí elektrických stĺpov ani pod elektrickým vedením.
Predpokladané ukončenie prác je September až December 2023.
Vopred Vám ďakujeme za súčinnosť a strpenie montážnych prác.