Návrh - VZN č. 2/2022 o miestných daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady

 01.12.2022

  • 01.12.2022 | 0.61 Mb
    o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady