Uzávierka mostu v obci Malá Ida

 20.05.2024

Dobrý deň všetkým,

touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že dňa 27.05.2024 v čase od 08:00 hod. do 14:00 hoddôjde k úplnej uzávierke mosta M7748 na ceste č. II/548 v zastavanom území obce Malá Ida, okres Košice-okolie.

Dôvodom sú stavebné práce počas rekonštrukcie tohto mosta.

Miesto uzávierky: cesta II/548 v obci Malá Ida

Druh uzávierky: úplná s dočasnou obchádzkou

Čas trvania úplnej uzávierky a obchádzky: 27.05.2024 v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Obchádzka: - osobná doprava 300 metrov,

  • nákladná doprava - dĺžka 54 km

Popis a určenie obchádzky:

Obchádzková trasa bude obojsmerná.

Pre osobnú a autobusovú dopravu bude presmerovaná po miestnych komunikáciách obce Malá Ida.

Pre nákladnú dopravu bude cestná premávka z cesty II/548 presmerovaná na obchádzkovú trasu, ktorá povedie do Košíc, miestna časť Pereš a odtiaľ po ceste I/16 cez Šacu a Čečejovce do Moldavy nad Bodvou.

Ďalej povedie po ceste II/550 do Jasova a následne po ceste II/548 cez Rudník, Nováčany a Hodkovce do Malej Idy.

Na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na uvedenom komunikačnom systéme sú navrhnuté regulačné opatrenia v doprave.

Druh DZ: doprava bude regulovaná osobami na to určenými


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >