Spoločenstvo Urbariát Nováčany - OZNAM

 23.09.2022

O Z N A M

Spoločenstvo Urbariát Nováčany 

Vám oznamuje, že dňa 25.09.2022 (nedeľa)

v čase od 15,00 hod. do 17,00 hod.

bude vyplácať urbárske podiely 

v kancelárií urbariátu v KD Nováčany. 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >