OZNÁMENIE - obstarávania Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu obce Nováčany

 13.07.2022