OZNAM

 09.09.2022

O Z N A M

Oznamujeme Vám, že dňa 13.09.2022 (utorok)

v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.

bude Obec Nováčany vykonávať zber a zvoz biologický-rozložiteľného odpadu v rámci celej obce,

ktorý bude odvezený a spracovaný

na obecnej kompostárni.

Zber sa týka biologický-rozložiteľného odpadu

väčších rozmerov a väčšieho množstva,

tento odpad vyložíte pred svoju bránu a obec ho odvezie.

Patria sem materiály zo stromov, kríkov, orezané konáre,

ovocné stromy, odpad zo záhonov a záhrad.    


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >