OZNAM - Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

 26.02.2024

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice,

oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu poruchy na hlavnom zásobnom vodovodnom potrubí z dňa 25.02.2024, môže dôjsť k výpadku dodávanej studenej vody pre obce Hodkovce, Nováčany a Šemša. Poruchu naďalej odstraňujeme na zásobnom vodovodnom potrubí v obci Malá Ida, Pri Splave 10. Pitnú vodu budeme naďalej navážať pomocou cisternových vozidiel do vodojemov, aby mali všetci odberatelia pitnú vodu v celej obci.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >