Oznam - zákaz parkovania na verejných priestranstvách

 01.12.2023

Obec Nováčany opätovne vyzýva všetkých obyvateľov obce, aby zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pre vykonávanie zimnej údržby, a to tak, že svoje motorové vozidlá zaparkujú vo svojich dvoroch, garážach a nebudú tak vytvárať prekážku na miestnych komunikáciách v zimnom období či už občanom idúcich pešo alebo automobilom. Z roka na rok pribúdajú odparkované autá pri komunikáciách a tým znemožňujú výkon zimnej údržby ciest. 

Ak motorové vozidlá budú aj naďalej zaparkované v blízkosti komunikácií, obec zimnú údržbu na takejto komunikácii neuskutoční!


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >