Oznam - zahájenie výstavby optickej siete na elektrických stĺpoch VSD

 22.08.2023

Dňa 22.08.2023 bola v obci Nováčany zahájená výstavba optickej internetovej siete na elektrických stĺpoch spoločnosti VSD a.s..
Prosíme Vás o zvýšený dôraz na bezpečnosť na miestach, kde výstavba siete aktuálne prebieha.
Prosíme občanov, aby v prípade potreby umožnili montážnej firme vstup na súkromné pozemky na základe oznámenia verejnou vyhláškou o vstupe na pozemok, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 07.07.2023. 
Zároveň Vás žiadame, aby ste neparkovali svoje vozidlá v okolí elektrických stĺpov ani pod elektrickým vedením.
Predpokladané ukončenie prác je September až December 2023.
Vopred Vám ďakujeme za súčinnosť a strpenie montážnych prác.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >