OZNAM - výdaj kompostérov

 28.04.2022

Výdaj kompostérov
Vážení občania, oznamujeme Vám, že Obec Nováčany začala vydávať kompostéry na domáce kompostovanie, a to pre každé súpisné číslo z aktívnou domácnosťou na základe Zmluvy o prenájme. Zmluvu môže podpísať a prevziať kompostér len vlastník nehnuteľnosti.  

--

Na každý (aktívny) obývaný dom pripadá 1 kus zdarma po podpise Zmluvy o prenájme.

  • štvrtok 12.05.2022  - od 14:00 do 17:00 hod. na Zbernom dvore obce Nováčany
  • piatok  13.05.2022  - od 14:00 do 17:00 hod. na Zbernom dvore obce Nováčany
  • sobota 14.05.2022  - od 09:00 do 11:00 hod. na Zbernom dvore obce Nováčany

O ďalších termínoch výdaja kompostérov Vás budeme včas informovať.

Upozorňujeme, že mimo stanovených termínov sa kompostéry nevydávajú!

--

V prípade, že majú obyvatelia obce nadbytok biologického materiálu (tráva, lístie, konáre, ovocie a i.), 

je možné tento odpad ZADARMO priviesť na Malú obecnú kompostáreň za rampou

po nahlásení na obecnom úrade na tel. čísle 055-466 4324.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >