OZNAM - Ukrajina

 31.03.2022

Združenie miest a obcí Slovenska zriadilo Transparentný účet pre pomoc UKRAJINE.

Transparentný účet je verejne prístupná a otvorená peňaženka, z ktorej bude zrejmé, kto finančne prispel na pomoc samosprávam v zvládaní humanitárnej pomoci. O jej prerozdeľovaní budú na základe konzultácií rozhodovať predsedovia dotknutých regionálnych združení miest a obcí, ktorí detailne poznajú situáciu v regiónoch.

Číslo transparentného účtu s názvom:

ZMOS_POMOC_UKRAJINE:  SK25 0900 0000 0051 8801 0894

---------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe aktuálnej situácie s vojnovým konfliktom na Ukrajine, v spolupráci so SČK Košice – okolie, v zastúpení pani Kmetzovou, Vám oznamujeme otvorenie zberného skladu s humanitárnym materiálom v priestoroch kláštoru v Jasove. Priestory kláštora budú určené iba na zber trvanlivých potravín, určených k okamžitej spotrebe, hygienických potrieb a prikrývok.

Sklad bude k dispozícii v utorok 08.03.2022 od 16:00 hod., vstup len cez zadnú bránu, ale až po ohlásení sa vopred na číslo pani Kmetzovej 0903 558 934.

Zatiaľ nám poslúžia tieto priestory v tomto čase a v tento deň, do budúcna budú otvorené aj vo štvrtok a piatok. Ostatné informácie Vám poskytne pani riaditeľka. Nateraz nie sú potrebné žiadne humanitárne zbierky, na hraniciach už vôbec nie.

Podľa dostupných informácií Vám bolo doručené usmernenie MZ SR k testovaniu (v ubytovacích zariadeniach a u dobrovoľných poskytovateľoch), samotesty budú vydávané až po naskladnení na Okresný úrad v sídle kraja. Je na Vašom zvážení si tento prehľad spracovať.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Migračné informačné centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) poskytuje bezplatné právne poradenstvo a asistenciu pre cudzincov z krajín mimo EÚ (štátnych príslušníkov tretích krajín) v slovenskom alebo anglickom jazyku v oblastiach pobytu, dobrovoľného návratu do krajín pôvodu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku.

Pracovníci IOM tieto služby momentálne poskytujú aj priamo na slovensko-ukrajinskom hranici.

Za účelom ďalšieho zlepšenia informovanosti prichádzajúcich vojnových utečencov z Ukrajiny, po predchádzajúcej dohode s vedúcou IOM Bratislavy pani Zuzanou Vatráľovou by som Vás chcel požiadať o zabezpečenie informovania všetkých okresných úradov a prostredníctvom nich podľa možnosti čo najviac ubytovateľov o tejto službe IOM zaslaním nižšie uvedených kontaktov, tieto kontakty a letáky Migračného informačného centra IOM by mali v každom ubytovacom zariadení zverejňované tak, aby boli prístupné podľa možnosti pre všetkých ubytovaných vojnových utečencov z Ukrajiny (jednoducho vylepiť na chodbe na stenu napríklad.). 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >