Oznam - Odpočet elektromerov

 03.03.2023

Východoslovenská distribúčna spoločnosť a.s.

Vám oznamuje, že dňa 06.03.2023 v čase od 8,00 hod. - do 17,00 hod. 

                                      07.03.2023 v čase od 8,00 hod. - do 12,00 hod. 

bude pracovník elektrárni vykonávať odpočet elektromerov

všetkých domácnosti v obci Nováčany.

Preto Vás žiadame o sprístupnenie Vašich elektromerov k odpočtu elektrickej energie. 

Za spoluprácu Vám Ďakujeme. 

  


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >