Odpočty vodomerov

 31.08.2022

Oznamujeme Vám, že dňa 02.09.2022 v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. 

bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s. Košice 

vykonávať v obci Nováčany odpočet vodomerov.

---

Prosíme Vás o sprístupnenie vodomerných šacht k vykonaniu odpočtu vodomerov. 

---


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >