Krúžok mladých hasičov

 01.03.2018

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Nováčany 

srdečne pozýva dňa 04.03.2018 (t.j. nedeľa)

všetký deti a mládež do 18 rokov na 

krúžok mladých hasičov, ktorý sa uskutoční

v kultúrnom dome v Nováčanoch o 16,00 hod.

                    --

Krúžok je zameraný na protipožiarnu ochranu,

zoznámenie sa s požiarnou technikov,

športovú činnosť, základy prvej pomoci

a mnoho iných činnosti.

                    --

Tešíme sa na Vašu účasť.

 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >