BRIGÁDA -

 23.05.2023

Drahí občania obce a okolia

Vás pozývame na akciu, ktorá sa uskutoční dňa 27.5.2022 (sobota) o 9:00 hod pred OcÚ v Nováčanoch.

Chlapi doneste si krovinorezy a ochranné pomôcky na kosenie, dámy poprosíme zbierať podpisy a variť guľáš.

Na občerstvenie kofola a nejaké ovocie.

Tešíme sa na Vás a Vašu pomoc.


1 2 >