OZNÁMENIE o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu obce Nováčany

 08.06.2022