DEŇ DETÍ 2024

 15.05.2024

DEŇ  DETÍ
Pri príležitosti Dňa detí Vás starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva  
pozývajú na oslávy  Dňa detí, ktoré sa uskutočnia: 
v sobotu 01.06.2024
od 15,00 hod. bude vláčik zo Zlatej Idky premávať po obci Nováčany
s nástupom pri obecnom úrade. 
v nedeľu 02.06.2024
na veľkom trávnatom ihrisku obce zo začiatkom od  15. hodiny
zabezpečené sú atrakcie, sladkosť a malá pozornosť pre každé dieťa.
O občerstvenie je postarané (langoš, gofri, cukrová vata, kofola a iné)
Deň detí je pre všetky deti obce Nováčany do 15 rokov.
Pozývame všetky deti obce s rodičmi na príjemné prežitie nedeľného popoludnia.
Tešíme sa na Vašu účasť.       

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >