•  
  •  
  •  

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Potraviny - ŠJ MŠ Dod.: Ing. Ervín Bačo
462.50 €
Potraviny - H.N. Dod.: Ing. Ervín Bačo
147.49 €
odvoz komunálneho odpadu 5/2018 Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
943.52 €
hovorné 5/2018 Dod.: Slovanet, a.s.
15.89 €
zber a odvoz odpadu 5/2018 - ŠJ MŠ Dod.: ESPIK Group s.r.o.
28.80 €
spracovanie miezd 5/2018 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
95.00 €
Výučtovanie elektrickej energie 5/2018 -VO Dod.: Energie2, a.s.
-89.47 €
Tabule - OcÚ, Hasičská zbrojnica Dod.: Jozef Smrhola - OLYMP
216.06 €
telefón - OcÚ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
34.32 €
telefón - MŠ, ZŠ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.32 €
kancelárske potreby Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
55.85 €
kancelárske potreby - dobropis Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
-42.79 €
kancelárske potreby Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
181.44 €
"Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice" - prevedené práce Dod.: Ing. Miroslav Semanco
9768.85 €
"Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice" - prevedené práce Dod.: Ing. Miroslav Semanco
36982.90 €
Mobil - starosta Dod.: Slovak Telekom. a.s.
36.38 €
Elektrická energia - OcÚ - 5/2018 Dod.: Energie2, a.s.
49.00 €
Elektrická energia - MŠ - 5/2018 Dod.: Energie2, a.s.
41.00 €
Elektrická energia - KD - 5/2018 Dod.: Energie2, a.s.
81.00 €
Elektrická energia - VO- 4/20185 Dod.: Energie2, a.s.
314.00 €
Elektrická energia - ZŠ - byt 5/2018 Dod.: Energie2, a.s.
43.00 €
Elektrická energia - ZŠ - 5/2018 Dod.: Energie2, a.s.
19.00 €
elektrické sporáky Dod.: OKAY Slovakia, spol. s r.o.
439.56 €
Servisná činnosť Dod.: EMM plus s.r.o.
430.08 €
plakety, diplomy - oslavy obce Dod.: Jozef Smrhola - OLYMP
942.97 €
tonery Dod.: Jaroslav Adamec - Phobosstudio
48.67 €
Pohľadnice, magnetky - oslavy obce Dod.: JES Slovakia, s.r.o.
228.00 €
Vystúpenie skupiny SČAMBA - Oslavy obce Dod.: DEDINA s.r.o.
1500.00 €
Oslavy obce - koordinácia akcie pre deti Dod.: Ing. Ľuboš Zahradníček-občianske združenie Dračia stopa
376.00 €
Technické zabezpečenie - Oslavy obce Dod.: DMB Audio, s.r.o.
1500.00 €
Stravovacie služby - Oslavy obce Dod.: Gastrorekrea s.r.o.
2267.00 €
diplomy, tašky - oslavy obce Dod.: Jozef Smrhola - OLYMP
655.78 €
Vystúpenie - Oslavy obce a DHZ Dod.: Folklórny súbor Jahodná
130.00 €
Vystúpenie - Oslavy obce a DHZ Dod.: Folklórny súbor Košičan
120.00 €
Pozorovanie hviezd - Oslavy obce Dod.: Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria
50.00 €
Plyn - OcÚ, MŠ, KD Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
399.00 €
Výučtovanie elektrickej energie 4/2018 -VO Dod.: Energie2, a.s.
-55.70 €
vývoz komunálneho odpadu 4/2018 Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
783.68 €
Potraviny - OcÚ Dod.: Ing. Ervín Bačo
502.77 €
Farby a maliarske potreby Dod.: CHEMOLAK, a.s.
511.07 €
Kniha "Nováčany" Dod.: TYPOPRES - Tlačiareň, s.r.o.
2970.00 €
zber a odvoz odpadu 4/2018 - ŠJ MŠ Dod.: ESPIK Group s.r.o.
38.40 €
telefón - OcÚ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
34.32 €
telefón - MŠ, ZŠ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.32 €
hovorné 4/2018 Dod.: Slovanet, a.s.
15.89 €
spracovanie miezd 4/2018 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
90.00 €
Potraviny - ŠJ MŠ Dod.: Ing. Ervín Bačo
418.74 €
Potraviny - H.N. Dod.: Ing. Ervín Bačo
136.07 €
struna do kosačky Dod.: VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
87.00 €
Vývoz fekálií - pohostinstvo Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
97.12 €
Vývoz fekálií - MŠ Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
97.12 €
Základný kurz obsluhy krovinorezov Dod.: Vzdelávacie stredisko s.r.o.
120.00 €
vývoz kontajnerov - Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
472.61 €
Vývoz fekálií - OcÚ Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
114.16 €
Dopravné úkony - plošina Dod.: Mestský podnik služieb
106.32 €
tonery Dod.: Gigaprint.sk, s.r.o.
104.80 €
Poistné - zodpovednosť za škodu - AVIA DHZ Dod.: Komunálna poisťovna
200.12 €
Mobil - starosta Dod.: Slovak Telekom. a.s.
36.47 €
Vodoinštalatérske práce - KD Dod.: Rastislav Šimko
1463.30 €
Poskytnuté služby - DHZ Dod.: Psychologické centrum s.r.o.
240.00 €
materiál Dod.: Katarína Nagyová - VARIANT
215.60 €
materiál Dod.: Katarína Nagyová - VARIANT
18.20 €
Dopravné úkony - plošina Dod.: Mestský podnik služieb
139.80 €
Erb hasičského zboru Dod.: Vladimír Mucha - Muchotlač - foto
55.00 €
Doména a webhosting Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.
2520.00 €
učebné pomôcky - MŠ Dod.: Zábavné účení
132.00 €
Elektrická energia - ZŠ - 4/2018 Dod.: Energie2, a.s.
19.00 €
Elektrická energia - ZŠ byt - 4/2018 Dod.: Energie2, a.s.
43.00 €
Elektrická energia - VO- 4/2018 Dod.: Energie2, a.s.
314.00 €
Elektrická energia - KD 4/2018 Dod.: Energie2, a.s.
81.00 €
Elektrická energia - MŠ 4/2018 Dod.: Energie2, a.s.
41.00 €
Elektrická energia - OcÚ 4/2018 Dod.: Energie2, a.s.
49.00 €
Plyn - OcÚ, MŠ, KD Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
399.00 €
Výučtovanie elektrickej energie 3/2018 -VO Dod.: Energie2, a.s.
14.92 €
hovorné 3/2018 Dod.: Slovanet, a.s.
15.89 €
spracovanie miezd 3/2018 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
95.00 €
Zimná údržba ciest Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
120.00 €
vývoz komunálneho odpadu 2/20183 Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
754.24 €
zber a odvoz odpadu 2/2018 - ŠJ MŠ3 Dod.: ESPIK Group s.r.o.
38.40 €
Potraviny - H.N. Dod.: Ing. Ervín Bačo
94.93 €
Potraviny - ŠJ MŠ Dod.: Ing. Ervín Bačo
398.35 €
telefón - MŠ, ZŠ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.32 €
telefón - OcÚ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
34.32 €
Polohopisné a výškopisné zameranie Dod.: Vladimír Vanta - GEO-KS
230.00 €
PZS za I.štvrťrok Dod.: EVIL, s.r.o.
36.00 €
dopravné úkony Dod.: Mestský podnik služieb
88.44 €
Doména a webhosting Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
výmena vodomera Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
91.60 €
Verejný prenos - rozhlas Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Mobil - starosta Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.18 €
Pozvánky Dod.: JES Slovakia, s.r.o.
85.00 €
Školské pomôcky - H.N. Dod.: Slavomír Binčík - JUNIOR
83.00 €
Verejné obstarávanie Dod.: IK TENDER SERVICE s.r.o.
700.00 €
Základná príprava členov HJ Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
150.00 €
vodné a stočné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
89.52 €
Poistenie majetku - II.štvrťrok 2018 Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
95.45 €
Výučtovanie plyn - OcÚ, KD, MŠ Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-4.54 €
Elektrická energia - ZŠ - 3/2018 Dod.: Energie2, a.s.
19.00 €
Elektrická energia - ZŠ byt - 3/2018 Dod.: Energie2, a.s.
43.00 €
Elektrická energia - VO 3/2018 Dod.: Energie2, a.s.
314.00 €
Elektrická energia - KD 3/2018 Dod.: Energie2, a.s.
81.00 €
Elektrická energia - MŠ 3/2018 Dod.: Energie2, a.s.
41.00 €
Elektrická energia - OcÚ 3/2018 Dod.: Energie2, a.s.
49.00 €
Plyn - OcÚ, MŠ, KD Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
399.00 €
Výučtovanie elektrickej energie 2/2018 -VO Dod.: Energie2, a.s.
46.11 €
spracovanie miezd 1/20182 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
95.00 €
hovorné 2/2018 Dod.: Slovanet, a.s.
15.89 €
Odborný seminár - ŠJ MŠ Dod.: ArtEdu spol s r.o.
15.00 €
Elektrická energia - ZŠ byt - 2/2018 Dod.: Energie2, a.s.
43.00 €
Elektrická energia - ZŠ . 2/2018 Dod.: Energie2, a.s.
19.00 €
Elektrická energia - VO 2/2018 Dod.: Energie2, a.s.
314.00 €
Elektrická energia - OcÚ 2/2018 Dod.: Energie2, a.s.
49.00 €
Elektrická energia - KD 2/2018 Dod.: Energie2, a.s.
81.00 €
Elektrická energia - MŠ 2/2018 Dod.: Energie2, a.s.
41.00 €
Zimná údržba ciest Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
108.00 €
zber a odvoz odpadu 2/2018 - ŠJ MŠ Dod.: ESPIK Group s.r.o.
28.80 €
Potraviny - ŠJ MŠ Dod.: Ing. Ervín Bačo
328.14 €
Potraviny - H.N. Dod.: Ing. Ervín Bačo
45.05 €
vývoz komunálneho odpadu 2/2018 Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
754.07 €
telefón - MŠ, ZŠ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.32 €
telefón - OcÚ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
34.32 €
Evidencia odpadov - prístup k online službe Dod.: ESPIK Group s.r.o.
22.80 €
Vývoz kontajnerov - 4x Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
881.26 €
poradenské služby - CRR Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
1900.00 €
Účtovné súvzťažnosti Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
29.50 €
Zákony 2018 Dod.: Martinus, s.r.o.
48.16 €
poistné - elektronické zariadenia MŠ Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
48.98 €
reklamné perá Dod.: National Pen
148.49 €
Mobil - starosta Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.98 €
Magnetické lakované tabule Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
67.52 €
verejné použitie hudobných diel Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam
14.28 €
Aktualizácia programov - TOPSET Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
731.40 €
Erb obce a DHZ Dod.: Vladimír Mucha - Muchotlač - foto
384.00 €
Školenie - základná príprava strojníkov Dod.: Florian, s.r.o.
75.00 €
Vývoz fekálii - MŠ, OcÚ Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
178.30 €
tlačiareň Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
87.70 €
Seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
18.00 €
Seminár - Elektronická správa registratúry Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
18.00 €
Ročná prehliadka poplachového systému Dod.: EMM plus s.r.o.
119.42 €
BIO roztok Dod.: Petr Mrázek
210.00 €
Plyn - OcÚ, MŠ, KD Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
399.00 €
Výučtovanie elektrickej energie 1/2018 -VO Dod.: Energie2, a.s.
176.48 €
Zimná údržba ciest Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
276.00 €
hovorné 1/2018 Dod.: Slovanet, a.s.
15.89 €
vývoz kontajnera Dod.: DONO spol. s r.o.
194.88 €
potraviny - H.N. Dod.: Ing. Ervín Bačo
215.36 €
Potraviny - ŠJ MŠ Dod.: Ing. Ervín Bačo
431.58 €
vývoz komunálneho odpadu 1/2018 Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
754.07 €
telefón - MŠ, ZŠ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.32 €
telefón - OcÚ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
34.32 €
spracovanie miezd 1/2018 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
95.00 €
vývoz kontajnera Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
246.57 €
Poistné - žiaci ZŠ Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
44.81 €
Vývoz odpadu - ŠJ MŠ Dod.: ESPIK Group s.r.o.
38.40 €
Členský poplatok 2018 - RVC Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
76.20 €
Seminár - Ochrana osobných údajov Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
36.00 €
Seminár - Hlásenie pobytu Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
18.00 €
Úrazové poistenie Dod.: Komunálna poisťovna
8.00 €
úrazové poistenie - ÚoZ Dod.: Komunálna poisťovna
81.25 €
Aktualizácia programov Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
25.20 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.
2520.00 €
Oprava plynového kotla - MŠ Dod.: Karol Torok - Servis Plyn
264.00 €
Výkon BOZP + PO Dod.: Vincent Takáč
544.00 €
Výkon BOZP + PO - ZŠ Dod.: Vincent Takáč
480.00 €
Mobil - starosta Dod.: Slovak Telekom. a.s.
56.48 €
Servisné práce - kopírka RICOH Dod.: TECOS Košice spol. s r.o.
211.20 €
Ročný poplatok za doménu Dod.: CBS spol. s r.o.
19.12 €
Plyn - OcÚ, MŠ, KD Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
399.00 €
Virtuálna knižnica - ZŠ Dod.: Komensky, s.r.o.
39.89 €
Poistenie majetku - I.štvrťrok 2018 Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
95.45 €
prístup - isamospráva.sk Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
169.00 €
Kancelárske potreby - OcÚ Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
72.23 €
Spracovanie dokumentácie - ZaD č.2 - ÚPN Dod.: Ing.arch. Dušan Marek
550.00 €
Členský príspevok Rudohorie - 2018 Dod.: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE
676.20 €
MAS - členský príspevok 2018 Dod.: Miestna akčná skupina RUDOHORIE o.z.
476.20 €
ZMOS - členský príspevok 2018 Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
125.73 €
Vložné 1/2018 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
510.54 €
Elektrická energia - ZŠ-byt 1/2018 Dod.: Energie2, a.s.
43.00 €
Elektrická energia - ZŠ 1/2018 Dod.: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE
19.00 €
Elektrická energia - VO 1/2018 Dod.: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE
314.00 €
Elektrická energia - OcÚ 1/2018 Dod.: Energie2, a.s.
49.00 €
Elektrická energia - KD 1/2018 Dod.: Energie2, a.s.
82.00 €
Elektrická energia - MŠ 1/2018 Dod.: Energie2, a.s.
41.00 €
Zimná údržba ciest Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
220.80 €
Doúčtovanie - finančný spravodajca Dod.: PORADCA s.r.o.
7.45 €
Výučtovanie plyn - OcÚ, KD, MŠ Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
607.86 €
vývoz komunálneho odpadu 12/2017 Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
754.07 €
hovorné 12/2017 Dod.: Slovanet, a.s.
15.89 €
spracovanie miezd 12/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
95.00 €
zber a odvoz odpadu 12/2017 - ŠJ MŠ Dod.: ESPIK Group s.r.o.
28.80 €
posypová soľ Dod.: SCO Trade, s.r.o.
162.00 €
telefón - OcÚ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
38.44 €
telefón - MŠ, ZŠ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.32 €
PZS - IV. štvrťrok 2017 Dod.: EVIL, s.r.o.
36.00 €
Vložné 2/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
460.00 €
Výučtovanie elektrickej energie ZŠ 2017 Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-42.17 €
Výučtovanie elektrickej energie ZŠ - byt 2017 Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-44.41 €
Výučtovanie elektrickej energie MŠ - 2017 Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
6.61 €
Výučtovanie elektrickej energie OcÚ - 2017 Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
7.73 €
Výučtovanie elektrickej energie KD 2017 Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
456.13 €
Výučtovanie spotreby VO - 12/2017 Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
206.75 €
mobil - starosta Dod.: Slovak Telekom. a.s.
34.97 €
Potraviny - ŠJ MŠ Dod.: Ing. Ervín Bačo
279.90 €
potraviny - H.N. Dod.: Ing. Ervín Bačo
179.86 €
potraviny - OcU Dod.: Ing. Ervín Bačo
352.69 €
Tonery - ZŠ Dod.: Gigaprint.sk, s.r.o.
121.10 €
Služby vo verejnom obstarávaní Dod.: IK TENDER SERVICE s.r.o.
300.00 €
Dopravné služby Dod.: RAZ-DVA s.r.o.
24.00 €
Vedenie účtu cenných papierov Dod.: Prima banka Slovensko, a.s
47.75 €
Práce na verejnom osvetlení, rozporky Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
608.98 €
Vývoz fekálii - MŠ, OcÚ Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
176.00 €
Energia - výučtovanie VO 11/2017 Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
99.32 €
Spracovanie žiadosti - Kamerový systém Dod.: EUprojects, s.r.o.
786.00 €
Výučtovanie vodné a stočné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
114.76 €
Knihy - znev.prostr. - ZŠ Dod.: KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
200.00 €
Magnetické tabule - znev.prostr. ZŠ Dod.: Tomáš Juhász - Štrkopiesky
203.09 €
Źinenka - ZŠ Dod.: Ľubomír Klosík - SPORT 4U
74.90 €
Kancelárske potreby - ZŠ Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
83.68 €
Učebné pomôcky- znev.prostredie ZŠ Dod.: Alza.cz a.s.
85.69 €
Tabuľa magnetická - znevýhodnené prostredie ZŠ Dod.: Slavomír Binčík - JUNIOR
67.52 €
rozbor vody - Kadlubok Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
131.36 €
predplatné - časopisy MŠ Dod.: Slovenská pošta, a.s.
19.00 €
Právo pre ROPO a Obce Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
77.40 €
notebooky - ZŠ Dod.: Yamicom s.r.o.
2093.00 €
zber a odvoz odpadu 10/2017 - ŠJ MŠ1 Dod.: ESPIK Group s.r.o.
38.40 €
hovorné 11/2017 Dod.: Slovanet, a.s.
15.89 €
Učebné pomôcky - predškoláci Dod.: NOMILAND, s.r.o.
50.52 €
Učebné pomôcky - predškoláci Dod.: NOMILAND, s.r.o.
158.18 €
Učebné pomôcky - predškoláci Dod.: NOMILAND, s.r.o.
145.00 €
Predplatné - časopisy ZŠ - znev.prostredie Dod.: ARES spol. s r.o.
21.00 €
spracovanie miezd 11/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
105.00 €
vývoz komunálneho odpadu 11/2017 Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
754.07 €
Vývoz VKK Dod.: DONO spol. s r.o.
94.08 €
Vývoz kontajnera Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
232.69 €
Rekonštrukcia mosta pri dome č. 5 Dod.: Martinus, s.r.o.
4944.72 €
Plyn - MŠ, KD, OcÚ - 12/2017 Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
399.00 €
Aktualizácia programu ŠJ4 Dod.: SOFT-GL s.r.o.
39.24 €
Obecné noviny 2018 Dod.: INPROST s.r.o
67.60 €
Dopravné úkony Dod.: Mestský podnik služieb
185.40 €
Potraviny - ŠJ MŠ Dod.: Ing. Ervín Bačo
288.66 €
potraviny - H.N. Dod.: Ing. Ervín Bačo
240.11 €
telefón - OcÚ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
34.32 €
telefón - MŠ, ZŠ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.32 €
Knihy - knižnica Dod.: I.M.I. Imrich Hajik
64.95 €
Obsluha kotlov Dod.: Mgr. Iveta Janska - SKA - vzdelávací servis
95.00 €
Zámočnícke práce Dod.: Július Lukčo
436.00 €
Účebnica - Prvouka Dod.: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
20.40 €
Vývoz fekálií - OcÚ, MŠ Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
222.02 €
Vývoz kontajnera Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
181.54 €
Mobil - starosta Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.29 €
Plyn - MŠ, KD, OcÚ Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
399.00 €
Verejné obstarávanie Dod.: IK TENDER SERVICE s.r.o.
550.00 €
oprava verejného osvetlenia Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
288.26 €
Vývoz fekálií - budova 85 Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
113.00 €
Nájomné - chodník Dod.: Pozemkové spoločenstvo URBARIÁT
21.00 €
spracovanie miezd - volby do OSK Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
31.00 €
Dokumentácia ZaD č.2 ÚPN-O Nováčany Dod.: Ing.arch. Dušan Marek
1000.00 €
Kataster 2017 - licenčný poplatok Dod.: DM - SERVIS Danka Tkáčová
34.00 €
Pohrebné náklady - Rusín Štefan Dod.: AVE - pohrebníctvo s.r.o.
890.50 €
Vývoz komunálneho odpadu 10/2017 Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
754.07 €
Výber dodávateľa - dodávka plynu Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
120.00 €
Výber dodávateľa - elektrická energia Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
120.00 €
hovorné 10/2017 Dod.: Slovanet, a.s.
15.89 €
Vývoz kontajnera Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
314.90 €
Potraviny - ŠJ MŠ Dod.: Ing. Ervín Bačo
330.74 €
potraviny - H.N. Dod.: Ing. Ervín Bačo
259.36 €
telefón - MŠ, ZŠ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.32 €
telefón - OcÚ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
34.55 €
výučtovanie elektrickej energie VO - 10/2017 Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
49.11 €
zber a odvoz odpadu 10/2017 - ŠJ MŠ Dod.: ESPIK Group s.r.o.
38.40 €
spracovanie miezd 10/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
75.00 €
výučtovanie plynu 1.- 10.2017 Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-1208.96 €
stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.
2160.00 €
Školské pomôcky - hmotná núdza Dod.: Slavomír Binčík - JUNIOR
215.80 €
Seminár - ŠJ MŠ Dod.: ArtEdu spol s r.o.
20.00 €
Mobil - starosta Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.62 €
Poistné - žiaci ZŠ Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
2.48 €
poistné - žiaci MŠ Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
33.73 €
stravovacie služby - Úcta k starším Dod.: Gastrorekrea s.r.o.
775.00 €
Vlajky Dod.: Ing. Marián Slejzák
83.00 €
zber a odvoz odpadu 9/2017 - ŠJ MŠ Dod.: ESPIK Group s.r.o.
38.40 €
Vývoz komunálneho odpadu 9/2017 Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
754.07 €
potraviny - ŠJ MŠ Dod.: Ing. Ervín Bačo
363.80 €
potraviny - H.N. Dod.: Ing. Ervín Bačo
247.00 €
hovorné 9/2017 Dod.: Slovanet, a.s.
15.89 €
výučtovanie elektrickej energie VO - 9/2017 Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-47.31 €
knihy - knižnica Dod.: Vítězslav Fischer - život a zdravie
39.00 €
spracovaná dokumentácia ZaD č.2 - ÚPN - záloha Dod.: Ing.arch. Dušan Marek
1000.00 €
plyn - MŠ, OcÚ, KD - 10/2017 Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
659.00 €
Odstránenie poruchy na VO Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
527.84 €
spracovanie miezd 7/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
80.00 €
Kontrola plynových kotlov - OcÚ, MŠ, KD Dod.: Karol Torok - Servis Plyn
191.00 €
PZS - III. štvrťrok 2017 Dod.: EVIL, s.r.o.
36.00 €
Telefón - MŠ, ZŠ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.32 €
telefón - OcÚ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
34.61 €
Seminár "Odpady 2017" Dod.: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
60.00 €
Potraviny - OcÚ Dod.: Ing. Ervín Bačo
191.68 €
Mobil - starosta Dod.: Slovak Telekom. a.s.
59.51 €
Prenájom mobilného detského dopravného ihriska Dod.: Otvorená občianska spoločnosť
50.00 €
vodné a stočné 7-9/2017 Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
64.45 €
hydrogeologický posudok Dod.: GEO Slovakia, s.r.o.
60.00 €
Reproduktory tlakové TC-30AH Dod.: RH SOUND
73.00 €
výučtovanie elektrickej energie VO - 8/2017 Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-73.30 €
poistenie majetku - IV. štvrťrok Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
95.45 €
tlačivá - ZŠ Dod.: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
38.87 €
PD "Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice" Dod.: ARCHING s.r.o.
3600.00 €
poistné ZŠ Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
35.10 €
poistné - MŠ Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
43.20 €
plyn - MŠ, OcÚ, KD - 9/2017 Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
659.00 €
spracovanie miezd 7/20178 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
85.00 €
Palivové drevo - ZŠ Dod.: Obec Jasov
745.56 €
Vývoz komunálneho odpadu 8/2017 Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
754.07 €
Preprava palivového dreva - ZŠ Dod.: Jaroslav Vinca - Drevin
117.72 €
hovorné Dod.: Slovanet, a.s.
15.89 €
Zneškodnenie odpadu Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
277.83 €
Preprava kontajnera Dod.: DONO spol. s r.o.
94.08 €
Vývoz kontajnerov Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
362.20 €
vývoz fekálií - MŠ, OcÚ Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
176.00 €
Vývoz kontajnerov Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
435.61 €
telefón - OcÚ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
34.32 €
Telefón - MŠ, ZŠ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.32 €
Seminár - ŠJ MŠ Dod.: ArtEdu spol s r.o.
20.00 €
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačnej siete Dod.: Slovak Telekom. a.s.
13.90 €
Mobil - starosta Dod.: Slovak Telekom. a.s.
34.88 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.
2160.00 €
Inštalačné práce - internet MŠ Dod.: WMC s.r.o.
53.90 €
finančný spravodajca Dod.: PORADCA s.r.o.
26.40 €
kancelárske potreby Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
70.88 €
Účtovníctvo ROPO a obcí Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
98.00 €
Obleky, prilby - DHZ Dod.: Florian, s.r.o.
1400.00 €
Rozbor vody "Kadlubok" Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
80.23 €
plyn - MŠ, OcÚ, KD - 8/2017 Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
659.00 €
spracovanie miezd 6/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
80.00 €
Stavebné poplatky Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
610.00 €
Vývoz kontajnerov Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
453.07 €
potraviny - OcÚ Dod.: Ing. Ervín Bačo
326.41 €
potraviny - H.N. Dod.: Ing. Ervín Bačo
225.58 €
potraviny - ŠJ MŠ Dod.: Ing. Ervín Bačo
360.23 €
zber a odvoz odpadu 6/2017 Dod.: RH SOUND
38.40 €
hovorné 6/2017 Dod.: Slovanet, a.s.
15.89 €
Vývoz komunálneho odpadu 6/2017 Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
754.07 €
štrkodrvina Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
57.50 €
Prvouka - ZŠ Dod.: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
6.60 €
PZS II. štvrťrok Dod.: GEO Slovakia, s.r.o.
36.00 €
Telefón - MŠ, ZŠ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.32 €
telefón - OcÚ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
37.13 €
pracovné odevy - A.č. Dod.: Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
125.29 €
asc agenda ZŠ Dod.: ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
159.00 €
Vyúčtovanie elektrickej energie VO 1-7/2017 Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
708.80 €
spracovanie miezd 7/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
95.00 €
hovorné Dod.: Slovanet, a.s.
15.89 €
Vývoz komunálneho odpadu 7/2017 Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
754.07 €
Zneškodnenie odpadu Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
43.41 €
telefón - OcÚ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
34.39 €
Telefón - MŠ, ZŠ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.32 €
betónový podperný bod Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
1.00 €
Tabule - Slovenský znak, Erb obce Dod.: Vladimír Mucha - Muchotlač - foto
90.50 €
D-link Dod.: Datacomp s.r.o.
90.41 €
Realizácia vodovodnej prípojky - budova 85 Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
176.39 €
Montáž vodomernej zostavy - ZŠ Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
186.76 €
Realizácia vodovodnej prípojky - KD Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
176.39 €
Realizácia vodovodnej prípojky - OcÚ Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
176.39 €
mobil - starosta Dod.: Slovak Telekom. a.s.
36.50 €
vodoinštalatérske práce - ZŠ Dod.: Rastislav Šimko
260.88 €
vodoinštalatérske práce - KD,OcU, budova 85 Dod.: Rastislav Šimko
1358.15 €
prevedené práce - "Rekonštrukcia spální MŠ Dod.: Ing. Miroslav Semanco
4641.39 €
pracovné pomôcky - A.č. Dod.: Katarína Nagyová - VARIANT
522.24 €
overenie účtovnej závierky 2016 Dod.: KOŠICE Audit
480.00 €
odchyt túlavého psa Dod.: TD, s.r.o
130.00 €
servisné práce RICOH Dod.: TECOS Košice spol. s r.o.
48.00 €
vložné 2/2017 Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
498.23 €
plyn - MŠ, OcÚ, KD - 7/2017 Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
659.00 €
nájomné - budova ZŠ Dod.: Rímskokatolícky farský úrad
1405.00 €
nájomné za cintorín Dod.: Rímskokatolícky farský úrad
10.00 €
nájomné za multifunkčné ihrisko Dod.: Rímskokatolícky farský úrad
20.00 €
vývoz fekálií - OcÚ, MŠ Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
182.82 €
mobil - starosta Dod.: Slovak Telekom. a.s.
40.03 €
vývoz VKK Dod.: DONO spol. s r.o.
102.48 €
učebné pomôcky - predškoláci Dod.: Vítězslav Fischer - život a zdravie
15.00 €
tlačiva - MŠ Dod.: ŠEVT a.s.
7.34 €
poistenie majetku- III. štvrťrok 2017 Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
95.45 €
poistné - elektronické zariadenia MŠ Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
52.35 €
rozbor vody - MŠ Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
130.77 €
záhradný pivný set - 2 ks Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
166.10 €
VO - "Rekonštrukcia spálni MŠ" Dod.: IK TENDER SERVICE s.r.o.
225.00 €
Predplatné - časopisy MŠ Dod.: Slovenská pošta, a.s.
10.80 €
Atrakcie na MDD Dod.: OZ DRAČIA STOPA
300.00 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.
2160.00 €
Struna do kosačiek Dod.: VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
174.00 €
plyn - MŠ, OcÚ, KD Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
659.00 €
Zber a odvoz odpadu - ŠJ MŠ Dod.: RH SOUND
38.40 €
Adaptér HP 90W Dod.: Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP
45.00 €
Spracovanie miezd Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
75.00 €
potraviny - ŠJ MŠ Dod.: Ing. Ervín Bačo
354.64 €
potraviny - H.N. Dod.: Ing. Ervín Bačo
172.81 €
odvoz komunálneho odpadu 5/2017 Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
754.07 €
telefón - OcÚ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
34.32 €
telefón - MŠ, ZŠ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.32 €
rozbor vody - Kadlubok Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
129.40 €
rozbor vody - MŠ Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
132.60 €
štrk riečny Dod.: Tomáš Juhász - Štrkopiesky
201.04 €
školné - príprava členov DHZ Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
120.00 €
starosta - mobil Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.75 €
"Ukladanie pokút obcou" - seminár Dod.: SOTAC, s.r.o.
58.80 €
oprava plynového kotla - OcÚ Dod.: Karol Torok - Servis Plyn
180.70 €
vývoz fekálii Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
127.20 €
spracovanie miezd Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
80.00 €
učebné pomôcky - predškoláci Dod.: Elarin s.r.o.
200.00 €
verejný prenos zvukových záznamov Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Tonery Dod.: Gigaprint.sk, s.r.o.
160.23 €
plyn - MŠ, OcÚ, KD Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
659.00 €
učebné pomôcky - predškoláci Dod.: HOBLA s.r.o.
40.50 €
učebné pomôcky - predškoláci Dod.: HOBLA s.r.o.
104.50 €
Telefón - OcÚ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
34.32 €
Telefón - ZŠ, MŠ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.32 €
Zber a odvoz odpadu ŠJ MŠ 4/2017 Dod.: RH SOUND
28.80 €
Potraviny - DHZ - R.F. Dod.: Ing. Ervín Bačo
229.33 €
Mobil - starosta Dod.: Slovak Telekom. a.s.
37.69 €
Štrkodrvina Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o.
76.02 €
Šaštín praný - A.č. Dod.: DS Štrkopiesky
458.92 €
Hlavná ročná prehliadka detského ihriska Dod.: EKOTEC spol. s r.o.
276.00 €
Mimoriadny členský príspevok Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
755.00 €
Dopravné úkony - plošina Dod.: Mestský podnik služieb
153.46 €
Školské pomôcky - H.N. Dod.: Slavomír Binčík - JUNIOR
166.01 €
Školné za základnú prípravu členov HJ Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
100.00 €
Vývoz VKK Dod.: DONO spol. s r.o.
104.16 €
plyn - OcÚ, MŠ, KD Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
659.00 €
aktualizácia programov Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
509.40 €
potraviny - H.N. Dod.: Ing. Ervín Bačo
156.97 €
potraviny - ŠJ MŠ Dod.: Ing. Ervín Bačo
283.40 €
spracovanie miezd Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
76.00 €
hovorné Dod.: Slovanet, a.s.
15.89 €
zber a odvoz kuchynského odpadu - ŠJ MŠ Dod.: RH SOUND
38.40 €
telefón - OcÚ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
34.75 €
telefón - MŠ, ZŠ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.32 €
vývoz komunálneho odpadu 3/2017 Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
706.45 €
vývoz kontajnerov Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
321.46 €
vývoz kontajnerov Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
815.51 €
PZS - I. štvrťrok 2017 Dod.: GEO Slovakia, s.r.o.
36.00 €
vývoz fekálií - MŠ Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
113.00 €
poistenie - UoZ - menšie obecné služby Dod.: Komunálna poisťovna
81.25 €
poistenie - UoZ - A.č. Dod.: Komunálna poisťovna
55.25 €
Mobil - starosta Dod.: Slovak Telekom. a.s.
37.74 €
poistenie majetku OcÚ - II. štvrťrok 2017 Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
95.45 €
telefón - MŠ, ZŠ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.32 €
telefón - OcÚ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
34.67 €
zber a odvoz kuchynského odpadu - ŠJ MŠ Dod.: RH SOUND
19.20 €
vývoz fekálií - OcÚ, MŠ Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
187.96 €
Materiál - A.č. Dod.: Katarína Nagyová - VARIANT
229.00 €
Učebné pomôcky ZŠ - znevýhodnené prostredie Dod.: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
196.60 €
spracovanie miezd Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
75.00 €
hovorné Dod.: Slovanet, a.s.
15.89 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
703.06 €
Licencia ESET Security Dod.: Obec Jasov
192.00 €
plyn - MŠ, OcÚ, KD Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
659.00 €
BIO - P2+P3 roztok Dod.: Petr Mrázek
210.00 €
potraviny - ŠJ MŠ Dod.: Ing. Ervín Bačo
316.86 €
potraviny - H.N. Dod.: Ing. Ervín Bačo
153.64 €
Servisné práce + ND Ricoh Dod.: TECOS Košice spol. s r.o.
232.62 €
spracovanie grafických a textových podkladov ÚPN pre webovú stránku obce Dod.: Ing.arch. Dušan Marek
50.00 €
vyúčtovanie elektrickej energie VO 2016 Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
3454.14 €
vyúčtovanie elektrickej energie KD 2016 Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
242.08 €
vyúčtovanie elektrickej energie MŠ 2016 Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
56.63 €
vyúčtovanie elektrickej energie OcÚ 2016 Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-44.51 €
vyúčtovanie elektrickej energie ZŠ 2016 Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-8.44 €
vyúčtovanie elektrickej energie ZŠ - byt 2016 Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
-2.42 €
Stravné lístky Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.
2160.00 €
Mobil - starosta Dod.: Slovak Telekom. a.s.
34.09 €
Zásuvkový kontajner - 2 ks Dod.: A J Produkty a.s.
352.80 €
Servisné práce - RICOH Dod.: TECOS Košice spol. s r.o.
106.62 €
Tlačivá - ZŠ Dod.: RNDr. Ján Balog - ProFuturo
9.80 €
hovorné Dod.: Slovanet, a.s.
15.89 €
členský príspevok Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
76.30 €
oprava havarijného stavu vodovodu v KD Dod.: Rastislav Šimko
43.72 €
verejné použitie hudobných diel Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam
14.28 €
kancelárske potreby Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
83.59 €
kancelárske potreby Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
84.30 €
kancelárske potreby Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
84.48 €
seminár - zákon o odpadoch Dod.: ArtEdu spol s r.o.
20.00 €
poistné - elektronických zariadení MŠ Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
48.98 €
poskytnuté služby - verejné obstarávanie Dod.: IK TENDER SERVICE s.r.o.
250.00 €
Vypracovanie architektonickej štúdie - KD Dod.: ARCHING s.r.o.
3600.00 €
polohopisné a výškopisné zameranie kD Dod.: Vladimír Vanta - GEO-KS
260.00 €
zriadenie webovej aplikácie Dod.: WMC s.r.o.
1146.00 €
webhosting Dod.: WMC s.r.o.
153.20 €
plyn - OcÚ, MŠ, KD Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
659.00 €
zimná údržba ciest Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
186.00 €
vývoz komunálneho odpadu 1/2017 Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
703.06 €
mobil - starosta Dod.: Slovak Telekom. a.s.
72.53 €
spracovanie miezd Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
80.00 €
telefón - OcÚ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
34.87 €
telefón- MŠ, ZŠ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
35.32 €
potraviny - H.N. Dod.: Ing. Ervín Bačo
201.19 €
potraviny - ŠJ MŠ Dod.: Ing. Ervín Bačo
238.47 €
poradenská činnosť Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
1900.00 €
výkon TPO+BOZP+ kontrola HP - OcÚ Dod.: Vincent Takáč
250.00 €
výkon TPO+BOZP+ kontrola HP - ZŠ Dod.: Vincent Takáč
480.00 €
výkon TPO+BOZP+ kontrola HP Dod.: Vincent Takáč
235.00 €
Virtuálna knižnica Dod.: Komensky, s.r.o.
36.56 €
tonery - ZŠ Dod.: Soft-Tech, s.r.o.
50.82 €
oprava plynového kotla OcÚ Dod.: Karol Torok - Servis Plyn
249.10 €
internetový prístup k portálu isamosprava.sk Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
149.00 €
čistiace prostriedky Dod.: Ing. Ervín Bačo
453.25 €
posypový materiál Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
205.20 €
Ročná odborná prehliadka a funkčná skúška PSN Dod.: EMM plus s.r.o.
143.30 €
poistenie - elektronika ZŠ Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
44.81 €
piesok Dod.: Tomáš Juhász - Štrkopiesky
168.98 €
poistenie majetku - I.štvrťrok 2017 Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s.
95.45 €
Box s vekom Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
26.30 €
vložné Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
503.84 €
členský príspevok 2017 - ZMOS Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
124.58 €
Ročný poplatok za doménu Dod.: CBS spol. s r.o.
19.12 €
plyn - MŠ, OcÚ, KD Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
659.00 €
1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:30 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Odber noviniek