•  
 •  
 •  

Komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 • Marko Kudlík - predseda
 • Ing. Kamil Špak
 • Ing. Peter Tarnóci

Komisia pre kultúru a šport

 • Ing. Kamil Špak - predseda
 • Mgr. Štefánia Kudliková
 • Rudolf Gerenda
 • Slavomír Gerenda
 • Milan Brada
 • Jozef Tarnóci
 • Ing. Darina Handzoková

Komisia finančná, správy obecného majetku a rozvoja obce

 • Darina Gamráthová - predseda
 • Eduard Funtáli
 • Martina Michalíková
 • Bc. Ľubomír Palko
 • Ing. Martin Halás

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších  osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

                                                  

                           

                  

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:30 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Odber noviniek